STANISŁAW HOZJUSZ - ZAŁOŻYCIEL SEMINARIUM

     Stanisław Hozjusz urodził się 5 maja 1504 roku w Krakowie. W latach 1519-1521 studiował sztuki wyzwolone w Akademii Krakowskiej. W 1530 roku w Bolonii i Padwie, uzyskując stopień doktora obojga praw. Od 1538 roku rozpoczął pracę sekretarza kancelarii królewskiej. W tym samym roku został mianowany kanonikiem kapituły warmińskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1543 roku mając 39 lat, zaś w 1549 roku został mianowany biskupem chełmińskim. Szczęść lat później, 22 kwietnia 1551 roku, został biskupem warmińskim.

     Do najważniejszych zadań w nowej diecezji zaliczał reformę duchowieństwa, kształcenie młodzieży oraz przeciwdziałanie wpływom reformacji na Warmii. Hozjusz był autorem wyznania wiary przyjętego przez biskupów polskich podczas synodu piotrkowskiego w 1551 roku. Na ich prośbę przygotował także szerszą rozprawę „Confessio fidei Catholicae Christianae”, będąc wykładem doktryny katolickiej. W 1558 roku na wezwanie Pawła IV udał się do Rzymu, by zdać papieżowi relację o sytuacji Kościoła w Polsce. Po śmierci Pawła IV z polecenia nowego papieża p Piusa IV w 1560 roku Hozjusz objął funkcję nuncjusza papieskiego w Wiedniu.
    16 lutego 1561 roku papież Pius IV mianował Hozjusza kardynałem, a następnie jednym z pięciu legatów papieskich na Sobór Trydencki. Największy wpływ kardynała Hozjusza na uchwały soborowe widać w nauczaniu o Eucharystii, o kapłaństwie, o władzy biskupiej i o prymacie papieskim. Po zakończeniu soboru, w grudniu 1563 roku, Hozjusz wrócił do kraju, gdzie doprowadził do przyjęcia uchwał trydenckich przez króla Zygmunta Augusta. Po powrocie na Warmię w 1565 roku założył w Braniewie Seminarium Duchowne, którego nazwa „Hosianum” pochodzi od jego nazwiska.

    W 1569 roku Hozjusz ponownie wyjechał do Włoch jako polski poseł. Papież mianował go w 1572 roku członkiem Kongregacji dla Spraw Niemieckich, Kongregacji Tłumaczy Soboru Trydenckiego, a od 1573 roku wielkim penitencjarzem. Kardynał Stanisław Hozjusz zmarł w opinii świętości 5 sierpnia 1579 roku wielkim penitencjarzem. Kardynał Stanisław Hozjusz zmarł w opinii świętości w opinii świętości 5 sierpnia 1579 roku w Capranica, niedaleko Rzymu. Pochowany został w swoim kościele tytularnym – Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny.

/ks. Nowak Władysław, Hosianum Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie, AFW „Mazury” 2005, s. 4/

Zdjęcie obrazu Hozjusza: Portret Stanisława Hozjusza pochodzi z II poł. XVI w.