BOŻA EKIPA W RADIO PLUS OLSZTYN

Audycja:

w każdy czwartek
o godz. 19:05

Skład redaktorów:

ks.  Radosław Czerwiński
kl. Przemysław Sołowiej
Archiwalne audycje 
możesz posłuchać:

Założenia programowe:

Czas antenowy: czwartek, godz. 19:00-20:00 (od września 2023)

Założenia:

  1. Audycja "Boża Ekipa - świętość w codzienności" będzie katolicką audycją radiową skupiającą się na temacie świętości w życiu codziennym.
  2. Audycja będzie miała charakter edukacyjny i inspirujący, z myślą o chrześcijanach pragnących pogłębiać swoją wiarę i dążyć do świętości w swoim codziennym życiu.
  3. Każdy odcinek audycji będzie poświęcony jednemu świętemu, którego życie i nauczanie będą omawiane przez zaproszonego gościa, który będzie ekspertem lub pasjonatem związanych z tym świętym.

Cel:

  1. Celem audycji jest ukazanie, że świętość nie jest zarezerwowana tylko dla osób o szczególnych powołaniach, ale jest możliwa do osiągnięcia w każdym życiu i sytuacji.
  2. Audycja ma na celu przybliżenie życia świętych jako wzorców do naśladowania i pokazanie, jak ich nauczanie i przykład może wpływać na nasze codzienne życie.
  3. W ramach audycji będzie promowana praktyka duchowa, modlitwa, sakramenty i inne elementy katolickiej tradycji, które mogą pomóc w dążeniu do świętości.

Motto: "Odnajdź świętość w codzienności" wyraża głębokie przesłanie audycji "Boża Ekipa - świętość w codzienności" i ma kilka istotnych uzasadnień:

  • Zwraca uwagę na fakt, że świętość nie jest odległym i niedostępnym celem, lecz jest osiągalna w naszym codziennym życiu. Często ludzie myślą o świętości jako o czymś zarezerwowanym dla osób duchownych lub zakonnych, jednak motto podkreśla, że każdy człowiek może odnaleźć świętość w zwykłych, codziennych sytuacjach.
  • Motto ukazuje, że świętość nie wymaga wyjątkowych okoliczności ani spektakularnych czynów. Może być osiągnięta poprzez proste i codzienne działania, takie jak troska o innych, uczciwość, cierpliwość, miłość bliźniego czy modlitwa. Wszystkie te aspekty są częścią naszej codziennej rutyny i poprzez skupienie się na nich możemy odnaleźć drogę do świętości.
  • Wskazuje na to, że świętość nie jest czymś oddzielnym od naszego codziennego życia, lecz jest zintegrowana z naszymi działaniami, relacjami i obowiązkami. Nie musimy opuszczać naszych codziennych obowiązków czy zmieniać swojego trybu życia, aby dążyć do świętości. Motto to podkreśla, że każdy aspekt naszej codzienności może stać się miejscem, w którym odkrywamy i rozwijamy świętość.
  • Ponadto, motto "Odnajdź świętość w codzienności" niesie ze sobą inspirację i zachętę dla słuchaczy audycji. Przekazuje, że każdy z nas może być świętym, że każdy ma potencjał do osiągnięcia świętości w swoim codziennym życiu. Wskazuje na to, że droga do świętości zaczyna się od małych kroków podejmowanych w naszej codzienności.