Zapraszamy kandydatów na rok 2024/2025:
          Witaj na oficjalnej stronie Warmińskiego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie. Położone w sercu malowniczej Warmii, nasze Seminarium jest domem i szkołą dla tych, którzy odpowiedzieli na Boże powołanie, by służyć Kościołowi Warmińskiemu i lokalnej społeczności w duchu wiary, nadziei i miłości. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną, aby dowiedzieć się więcej o życiu w Seminarium oraz wydarzeniach i inicjatywach, które kształtują przyszłość Kościoła. Czy to poprzez naszą galerię zdjęć, świadectwa seminarzystów, czy aktualności – mamy nadzieję, że poczujecie ducha naszej wspólnoty.
Kursy Liturgiczne
W WSD Hosianum odbywają się kolejne spotkania uczestników kursów na ministrantów Bożego słowa oraz ceremoniarzy organizowanych przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Warmińskiej.

Strona internetowa: http://www.dslaw.pl/
SOS
W naszy seminarium cyklicznie odbywają się spotkania młodzieży w ramach Seminaryjnej Odnowy Serc. Staramy się dotrzeć do tych, którzy chcą odnowić swoje serce, i im w tej odnowie pomóc. Inicjatywa SOS skierowana jest głównie młodzieży, która pragnie na nowo spotkać się z Bogiem. 
Dzień Wdzięczności
Każdego roku w okolicach majówki organizujemy Dzień Wdzięczności, który czasem nazywaliśmy też dniem otwartych drzwi. Ten dzień  jest momentem wyrażenia naszego dziękczynienia wszystkim, którzy nam pomagają, którzy się za nas modlą, tworzą razem z nami wyjątkową rodzinę. 
ks. abp. dr Józef Górzyński
Metropolita Warmiński
           W Katechizmie Kościoła Katolickiego w numerze 27 czytamy: „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka: Szczególny charakter godności ludzkiej polega na powołaniu człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony do rozmowy z Bogiem już od chwili narodzin: istnieje on bowiem tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest zawsze z miłości zachowywany, i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi (Gaudium et spes, 19)”. Fakt i cel istnienia człowieka, to, że jesteśmy i kim jesteśmy, wynika z Bożego pragnienia, jest pochodną Bożego zamysłu, Jego woli i działania. Poznanie tego Bożego zamysłu i podjęcie życia zgodnie z wolą Boga, to najlepsza z możliwych dróg życia każdego człowieka. Każdy jest do tego zdolny, bo „pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka”. Odpowiedź należy do nas - czy podejmiemy to nasze powołanie?
Z życia seminarium:
     Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą rekolekcyjną. Przyjazd na rekolekcje nie wiąże się z deklaracją wstąpienia do seminarium, a stają się miejscem rozeznania dalszych życiowych kroków. 
Najnowszy numer kleryckiego pisma "Serce Warmii":
Współpraca:
Archidiecezja Warmińska
Katedra we Fromborku
Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie
Misyjne Seminarium
Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie
Warmińska
Szkoła Biblijna