WYDARZENIA:

  • Dzień Wdzięczności
  • Seminaryjna Odnowa Serc
  • Rekolekcje powołaniowe
  • Kursy Służby Liturgicznej Archidiecezji Warmińskiej
  • Święcenia Kapłańskie
  • Święcenia Diakonatu