Moderatorzy:

Rektor:
ks. kan. dr Hubert Tryk
(w seminarium od 2017 roku]
+48 792 771 201
seminarium@hosianum.pl
Wicerektor:
ks. dr Wojciech Kotowicz
[w seminarium od 2015 roku]
+48 694 924 148 
x.w.kotowicz@gmail.com
Dyrektor ekonomiczny:
ks. Ludwik Kaniuga
[w seminarium od 1990 roku]
+48 601 680 575
ludkan@op.pl
Prefekt:
ks. Radosław Czerwiński
(w seminarium od 2020 roku]
+48 793 139 494
hosianum@wp.pl
Ojciec duchowny:
ks. dr Michał Kuciński
(w seminarium od 2018 roku]
+48 515 498 350
amhaarec@onet.eu
Ojciec duchowny:
ks. Paweł Jakubowski
(w seminarium od 2022 roku]
+48 723 899 391

Rektorzy WSD Hosianum:

     Seminarium Duchowne założone przez sługę Bożego Stanisława Kardynała Hozjusza w 1567 roku w Braniewie, rozpoczęło działalność w 1567 roku i od tego czasu do 1780 kierowali nimi ojcowie jezuici. Na czele Seminarium stał przeważnie rektor Kolegium Ojców Jezuitów. Wychowaniem kleryków kierował prefekt, zwany regensem. Oto katalog rektorów:
1. Krzysztof Fanibus 1567-1572
2. Jan Winzerer 1572-1582
3. Andrzej Busau 1582-1585
4. Jan Kunig Schoenovianus 1585-86
5. Jan Uberus 1586-1591
6. Paweł Bucholtz 1591-1594; 1604-06
7. Fabian Quadrantinus 1596-1596
8. Engelbert Keilert 1597-1603
9. Jan Ambroży Welker 1609-1610
10. Hieronim Kirstein 1611-1612
11. Andrzej Busau 1614-1624
12. Fabian Mollerus 1625-1626
13. Grzegorz Hintz 1641-1646
14. Andrzej Ernest 1646-1650
15. Mikołaj Hecker 1652-1653
16. Andrzej Machowicki 1653-1654
17. Jerzy Ernest 1654-1655
18. Jerzy Łoknicki 1667-1670
19. Maciej Stempel 1670-1672
20. Andrzej Jung 1673-1672
21. Jerzy Klaus 1673-1675
22. Wojciech Graben 1675-1676; 1682-1685
23. Jerzy Lang 1677-1679
23. Jan Schmitt 1679-1682
24. Jakub Kahl 1685-1687
25. Andrzej Thatter 1687-88; 
1696-00; 1715-16
26. Szymon Bocchorn 1688-1692
27. Kasper Radigk 1692-1695
28. Jan Rochell 1695-1696
29. Daniel Fridrich 1701-1703
30. Jan Fook 1703-1704
31. Marcin Gertner 1704-1705
32. Tomasz Kruger 1716-1717
33. Jerzy Stoll 1717-1718
34. Jerzy Kariger 1718-1720
35. Jerzy Stillmacher 1720-1721
36. Wilhelm Schonemark 1721-1724
37. Michal Nahzer 1724-1725
38. Szymon Keychel 1726-1727
39. Jan Milller 1727-1728
40. Marcin Elsner 1728-1729
41. Antoni Rogala 1729-1731
42. Ludwik Karwacki 1731-1733
43. Piotr Schonenberg 1733-1735
44. Antoni Jordan 1735-1739
45. Wojciech Harsach 1740-41; 49-53
46. Marcin Brzozowski 1741-1742
47. Paweł Niswandt 1742-1743
48. Jan Burchett 1743-1746
49. Stanisław Kmita 1746-1748
50. Michał Petrykowski 1753-54, 56-57; 63-64
51. Jan Hartman 1754-55; 59-60; 57-70
52. Andrzej Bordhin 1770-1771
53. Jan Schuler 1771-1772
54. Mateusz Schultz 1773-1774

Po kasacie Zakonu Jezuitów:
55. ks. Stefan Kucharzewski 1780-84
56. ks. Walenty Ganswidt 1784-1795
57. ks. Maciej Regenbrecht

WSD w strukturze Fakultetu Filozoficzno-Teologicznego (Liceum Hosianum w Braniewie):
58. ks. Józef Wobbe 1803-1823
59. ks. Józef Scheill 1824-1834
60. Karol von Dittersdorf 1834-1843
61. ks. Vitalis Steffen 1844-1846
62. ks. Józef Carolus 1846-1861
63. ks. Ludwik Hoppe 1861-1869
64. ks. Franciszek Hipler 1869-1887
65. ks. Jan Wichert 1887-1901
66. ks. Franciszek Schulz 1901-1907

WSD w strukturze Akademii Teologicznej w Braniewie:
67. ks. Juliusz Hennig
68. ks. Eugeniusz Kanigowski 1919-27
69. ks. Eugeniusz Brachvogel 1927-30
70. Ernest Dubowy 1931-1933
71. ks. Paweł Arendt 1934-1944

WSD "Hosianum" w Olsztynie:
72. ks. Józef Łapot 1949-58
73. bp Józef Drzazga 1658-62
74. bp Jan Obłąk 1962-68
75. ks. Henryk Gublinowicz 1968-70
76. ks. Władysław Turek 1970-82

WSD w strukturze Instytutu Teologicznego afiliowanego do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie:
77. bp Wojciech Ziemba 1982-86
78. ks. Kazimierz Torla 1986-91
79. ks. Emil Rzeszutek 1991-95

WSD w strukturach Wydziału Teologii UWM w Olsztynie:
80. ks. Jan Guzowski 1995-2004
81. ks. Władysław Nowak 2004-11
82. ks Paweł Rabczyński 2011-2017
83. ks. Hubert Tryk od 2017 do dziś
Źródło: Nowak W., Hosianum Wyższe Seminarium Duchowne Mteropolii Warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 30-31.