DOM FORMACYJNY W KLEBARKU WIELKIM

         Dom formacyjny "Hosianum" w Klebarku Wielkim funkcjonuje od września 2020 roku i służy w formacji dla kleryków etapu propedeutycznego. Obecnie z domu korzystają alumni, którzy pochodzą z Diecezji Elbląskiej, Diecezji Ełckiej i Archidiecezji Warmińskiej. Pierwszym moderatorem, który zamieszkał w domu formacyjnym był ks. Radosław Czerwiński, pełniący funkcję prefekta roku propedeutycznego. Następnie we wrześniu 2022 roku dołączył ks. Paweł Jakubowski, który pełni funkcję ojca duchownego. Dom został pobłogosławiony przez ks. abpa Józefa Górzyńskiego 29 października 2020 roku. Obecni na tej uroczystości byli przełożeni WSD Hosianum: ks. Hubert Tryk - rektor, ks. Wojciech Kotowicz - wicerektor, ks. Radosław Czerwiński - prefekt, ks. Ludwik Kaniuga - prokurator, ks. Paweł Kozicki - ojciec duchowny, ks. Arkadiusz Suchowiecki - kapelan księdza arcybiskupa oraz ks. Wojsław Czupryński - proboszcz w Klebarku Wielkim. 
         Zgodnie z punktem 266. dokumentu Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia ("Droga formacji prezbiterów w Polsce) czytamy, że wychowanie w ramach etapu propedeutycznego wymaga stworzenia klimatu domu, czyli środowiska życia i wzrastania, ludzkiej otwartości, współpracy, odpoczynku i świętowania. Powinien temu sprzyjać dom formacyjny, rytm życia i podział zadań (np. troska o posiłki, pralnię, dom i jego otoczenie). Integracji i otwarciu na relacje międzyosobowe mogą służyć wspólne wyjazdy (edukacyjne, kulturowe, pielgrzymkowe, sportowe) oraz więź z macierzystym seminarium (począwszy od inauguracji roku formacyjnego). Walor integracyjny posiada też częsta obecność formatorów seminarium w domu propedeutycznym. 

CZTERY PORY ROKU W KLEBARKU WIELKIM:

Galeria: