ŚWIĘTY JÓZEF - PATRON NASZEGO SEMINARIUM

       W okresie komunizmu w Polsce i na Warmii, gdy Seminarium Duchownemu w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 5 zagrażało niebezpieczeństwo likwidacji i odebraniu budynku, ówczesny pierwszy powojenny rektor ks. dr Józef Łapot ponownie powierzył „Hosianum” opiece św. Józefa i złożył ślub, że jeżeli Seminarium będzie uratowane, to w każdą środę, w dniu tradycyjnie poświęconym św. Józefowi, alumni będą zachowywać post oraz celebrować nabożeństwo ku czci swojego patrona. Władze komunistyczne odeszły od realizacji swego haniebnego zamiaru, Seminarium ocalało. Od tego czasu Wspólnota Seminaryjna Alumnów i Moderatorów w każdą środę w szczególny sposób czci swego patrona, postem, modlitwą i Mszą Świętą oraz uroczyście obchodzi każdego roku 19 marca swoje święto patronalne. Nabożeństwo ku czci św. Józefa wzbudza w sercach seminarzystów i wychowawców ufność w Jego orędownictwo oraz wzywa do naśladowania Jego cnót: wiary, pokory, czystości, cierpliwości, posłuszeństwa, pobożności, ufności, miłości do Jezusa i Maryi.