Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie:

Chrystus pragnie byś może i Ty został księdzem, to On obdarza powołaniem do kapłaństwa. Apostołów też Jezus powołał. Powołanie do kapłaństwa rodzi się w rożnym czasie i różnych okolicznościach. Jeżeli wydaje Ci się, że Jezus także i Ciebie wzywa po imieniu „Pójdź za mną”, to nie zagłuszaj w sobie tego głosu. Drugi raz może już jego nie usłyszysz. Słysząc głos powołania zachowaj jednak w sercu ufność i pokorę, cierpliwość i odwagę. Oddaj swoje powołanie w ręce Boga i Kościoła.

Co to jest powołanie?

Powołanie to Boży plan na życie człowieka. Pan Bóg nie może go jednak zrealizować bez udziału samego człowieka. Powołanie to coś na wzór scenariusza naszego życia, którego autorem jest sam Bóg. Człowiek wiary powinien najpierw odnaleźć, a potem zrealizować powołanie, wierząc, że Pan Bóg ma najlepszy dla niego projekt życia. To co Bóg zaplanował, możemy najpiękniej zrealizować.

Czym wyróżnia się powołanie do kapłaństwa?

Powołanie do kapłaństwa jest darem i tajemnicą. Nie jest dane w zamian za zasługi człowieka – „w nagrodę”. Powołanie do kapłaństwa to wezwanie do służby Chrystusowi w Kościele poprzez sprawowanie sakramentów, głoszenie słowa Bożego oraz przewodzenie (pasterzowanie) wspólnocie w wierze i miłości.

Rozeznać powołanie do kapłaństwa – Wszystko zaczyna się od pewnego niepokoju, który wskazuje młodemu człowiekowi, że jego miejsce jest w Kościele, przy Ołtarzu, w konfesjonale. Powołanie zazwyczaj nie objawia się objawieniami, czy wewnętrznymi głosami, ale raczej znakami – znakami Twojego charakteru, pobożnością, przekonaniem, że Duch Święty pociąga Cię ku służbie Bożej. To są zwyczajne znaki powołania.

Czekamy na Ciebie w naszym seminarium! 

Informacje dla kandydatów do seminarium:

Podajemy Ci dokładne warunki przyjęcia 
do grona kandydatów do Seminarium; 
należy przedstawić następujące dokumenty:

W rektoracie seminarium należy złożyć:

  1. Własnoręcznie napisane podanie i życiorys
  2. Świadectwo dojrzałości w oryginale
  3. Aktualne Świadectwo chrztu i bierzmowania
  4. Opinię Księdza Proboszcza
  5. Świadectwo lekarskie o stanie zdrowia
  6. Dwie fotografie o wymiarach do legitymacji

Ponadto kandydaci składają wymagane dokumenty 
w Dziekanacie Wydziału Teologii 
według wytycznych UWM w Olsztynie.

Termin zgłoszeń:
maj/czerwiec 
(od Niedzieli Dobrego Pasterza)

Termin dodatkowy:
w czasie wakacji

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać 
w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej HOSIANUM w Olsztynie: 

seminarium@hosianum.pl