Serce Warmii:

Aktualny nr 2 (102) 2023

Redakcja:

Redaktor graficzny:
Grzegorz Katanowski

Sekretarz:
kl. Adam Napieralski

Asystent kościelny:
ks. dr Wojciech Kotowicz

Autorzy artykułów:
kl. Jan Hasiuk
kl. Mateusz Jadczak
kl. Adam Napieralski
kl. Marceli Rydzewski
kl. Jan Słomkowski
Grzegorz Katanowski

Adres redakcji:

"Serce Warmii"
WSD MW Hosianum
ul. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn

tel. 89 523 89 84
www.hosianum.pl
hosianumWSD@gmail.com

"Serce Warmii" utrzymuje się całkowicie z ofiar złożonych przez czytelników. Pismo jest w całości tworzone 
przez wspólnotę WSD Hosianum 
od 1985 roku.

ISSN 1427-6968

Słowo od Księdza Rektora:

Drodzy Czytelnicy, nasi Przyjaciele!

Wyższe Seminarium Duchowne "Hosianum" często określone jest jako "Serce Warmii". Tak samo jak gazeta, którą przekazujemy w Państwa dłonie. To piękna i wyróżniająca dla nas nazwa stanowiąca ogromne wyzwanie. Wiemy bowiem, że serce jest jednym z najważniejkszych organów, które wprawiają w życie organizm. Nasza Wspólnota seminaryjna jest obecnie bardzo nieliczna, ale nie chcemy, aby ten fakt spowodował nasze poddanie się zwątpieniu. Ciągle żyjemy rytmem seminaryjnych spotkań i modlitwy, by wzrastać w odkrywanym powołaniu. Staramy się także służyć Kościołowi na Warmii, organizując lub animując wiele wydarzeń duszpasterskich. Oddajemy w Państwa ręce tę gazetę, by podzielić się tym, czym żyje nasza Wspólnota oraz tematami istotnymi dla całego Kościoła. Ważnym impulsem w życiu naszej Wspólnoty stało się dołączenie do nas braci Werbistów z Seminarium Misyjnego w Pieniężnie, którzy razem z nami odbywają formację do kapłaństwa. Można powiedzieć, że pomimo kryzysu powołań "Serce Warmii" ciągle bije. Serdecznie Państwu dziękujemy za wszelkie wsparcie i życzliwość.

ks. dr Hubert Tryk
Rektor WSD Hosianum

W najnowszym numerze:

kl. Jan Hasiuk
ZANURZENI W ŚMIERCI - str. 4

kl. Mateusz Jadczak
CZY MSZA ŚWIĘTA JEST MI POTRZEBNA? - str. 8

kl. Jan Słomkowski
UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA, WIĘC SŁUŻĘ... - str. 10

Grzegorz Katanowski
MODLITWA JEST AKTUALIZACJĄ WIARY - str. 12

kl. Adam Napieralski
WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY - CZYLI JAKI? - str. 14

kl. Marceli Rydzewski
ZNACZENIE WSPÓLNOTY OCZAMI KLERYKA - str. 16

ks. Radosław Czerwiński
PIERWSZY KROK KU KAPŁAŃSTWU - str. 18

KALENDARIUM - str. 20

Archiwum artykułów: