Kult świętego Józefa jest w Kościele niezwykle popularny. Święty Józef był mężem Najświętszej Dziewicy i opiekunem Jezusa. W tych obu tytułach ukazana jest cała jego godność, rozpromieniona doskonałością jego cnót: wiary wyrażonej w całkowitym i odważnym przylgnięciu do zbawczego planu Boga, radykalnego i milczącego posłuszeństwa wobec woli Bożej w bolesnych okolicznościach życia, wiernego przestrzegania Prawa, szczerej pobożności, dziewiczej miłości do Maryi, odpowiedzialnego przeżywania misji ojcowskiej, dyskretnej i cichej działalności. Pobożność ludowa dobrze rozumie znaczenie i uniwersalizm ojcostwa św. Józefa, którego wiernej straży Bóg powierzył młodość naszego Zbawiciela i któremu „powierzył straż nad swymi najcenniejszymi skarbami”. Opiece św. Józefa poleca się cały Kościół, który błogosławiony Pius IX oddał pod szczególną pieczę świętego Patriarchy. Ci, którzy poświęcają się Bogu, wybierając drogę celibatu dla królestwa dla królestwa niebieskiego (Mt 19,12) w „świętym Józefie znajdują swój wzór i obrońcę dziewiczego stanu”.

Przy reaktywowaniu Wyższego Seminarium Duchownego w 1949 roku w Olsztynie biskup Teodor Bensch, administrator apostolski diecezji warmińskiej, oddał je w opiekę św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

W okresie komunizmu w Polsce i na Warmii, gdy Seminarium Duchownemu w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 5 zagrażało niebezpieczeństwo likwidacji i odebraniu budynku, ówczesny pierwszy powojenny rektor ks. dr Józef Łapot ponownie powierzył „Hosianum” opiece św. Józefa i złożył ślub, że jeżeli Seminarium będzie uratowane, to w każdą środę, w dniu tradycyjnie poświęconym św. Józefowi, alumni będą zachowywać post oraz celebrować nabożeństwo ku czci swojego patrona. Władze komunistyczne odeszły od realizacji swego haniebnego zamiaru, Seminarium ocalało. Od tego czasu Wspólnota Seminaryjna Alumnów i Moderatorów w każdą środę w szczególny sposób czci swego patrona, postem, modlitwą i Mszą Świętą oraz uroczyście obchodzi każdego roku 19 marca swoje święto patronalne. Nabożeństwo ku czci św. Józefa wzbudza w sercach seminarzystów i wychowawców ufność w Jego orędownictwo oraz wzywa do naśladowania Jego cnót: wiary, pokory, czystości, cierpliwości, posłuszeństwa, pobożności, ufności, miłości do Jezusa i Maryi.

Modlitwa do św. Józefa,
która na zakończenie Mszy Świętej
odmawiana jest w wielu parafiach naszej diecezji.

Matko Boża Gietrzwałdzka
i święty Józefie
Opiekunie Kościoła świętego
wyproście dla naszej Archidiecezji
nowe powołani
kapłańskie i zakonne. Amen
.

/ks. Nowak Władysław, „Hosianum Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie”, AFW „Mazury” 2005, s. 28-29/

KONTAKT

 
ul. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn


(89) 523 89 84

seminarium@hosianum.pl

PKO BP 46 1020 3541 0000 5502 0010 9785