REO propedeutyka

REO propedeutyka

Klerycy roku propedeutycznego zakończyli REO w Dobrym Mieście. Serdecznie dziękujemy ks. Dawidowi Szczepkowskiemu i ks. Marcinowi Wrzosowi (Ośrodek Rekolekcyjny „Źródło Jakuba” w Dobrym Mieście), a także wszystkim prowadzącym ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym za ten szczególny dar rekolekcji ewangelizacyjnych REO.