Od września 2020 roku kandydaci na kapłanów w naszej diecezji przechodzą tzw. rok propedeutyczny. Po przejściu rekrutacji w budynku Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”, klerycy we wrześniu przeprowadzają się do domu formacyjnego w Klebarku Wielkim. Rozpoczynają drogę seminaryjną z dala od pozostałych kleryków. Wiąże się to z wprowadzeniem w naszej diecezji dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa „Dar powołania do kapłaństwa. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” z 2016 roku.

Podstawowym celem tego czasu ma być głębsze rozeznanie powołania. Nie jest łatwo rozeznać głos powołania kapłańskiego, a co dopiero go realizować. Trudno jest być katolikiem w świecie, który ma swoisty kryzys wiary, a co dopiero być księdzem. Wydłużenie czasu formacji o ten rok początkowy ma służyć poznaniu swojego powołania i samego siebie.

Formacja seminaryjna posiada cztery wymiary: duchowy, ludzki, intelektualny i pastoralny. Rok propedeutyczny skupi się na pierwszych dwóch. To jest czas, by pogłębić swoją relację z Bogiem. Każdy z kleryków ma różne doświadczenie modlitewne. Na tym etapie uczą się przyjaźni ze słowem Bożym, wspólnej modlitwy Liturgią Godzin i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Drugi wymiar tego czasu dotyczy formacji ludzkiej. Ma ona znaczenie wielowymiarowe. Podstawowy odnosi się do poznania samego siebie: swoich predyspozycji, potencjału, jak i też swoich ograniczeń. Poznanie siebie umożliwia odpowiedzenie na powołanie Boga do kapłaństwa, co jest sprawą fundamentalną. W tym okresie klerycy podejmują również pracę, jako wolontariusze w różnych miejsca pomocy.

Do zadań będzie także należało uzupełnienie formacji kulturalnej kandydata. Dlatego w ramach tego pojawiają się zagadnienia z historii i kultury regionu, Kościoła lokalnego, czy też życiorysy lokalnych świętych i błogosławionych. Szeroko rozumiana kultura na Warmii jest bogata i piękna. Z pewnością na poznanie jej nie wystarczy tylko rok. Poznanie korzeni Kościoła Warmińskiego, kształtowania się struktur społeczno–kulturowych da możliwość zrozumienia po części tych ziem i ludzi, do których w przyszłości kandydaci będą posłani jako księża. Oprócz tego odbywają się zajęcia z nauki wiary, poznanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, czy też zapoznanie się z nauczaniem Soboru Watykańskiego II.

 Oddzielny rok formacji pomoże też zintegrować się samych kleryków w ramach rocznika. Wymiar wspólnoty, którą tworzą przyszli księża jest bardzo ważny. Możliwe, że w przyszłości w tej samej grupie będą przeżywać ważny moment w swoim życiu, jak święcenia kapłańskie. Dlatego budowanie relacji w tym czasie jest też ważne.

Dom formacyjny „Hosianum”

Klebark Wielki 32d

10-687 Olsztyn

Prefekt roku propedeutycznego:

Ks. mgr lic. Radosław Czerwiński

Tel. +48 793 13 94 94

radimex@wp.pl

KONTAKT

 
ul. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn


(89) 523 89 84

seminarium@hosianum.pl

PKO BP 46 1020 3541 0000 5502 0010 9785