Wsparcie Ukrainy!

Wsparcie Ukrainy!

Drodzy Przyjaciele,

W obliczu wojny na Ukrainie Wyższe Seminarium Duchowne ,,Hosianum” przyjęło pod swój dach ponad 100 uchodźców. Wobec dramatu, który przeżywają w swojej ojczyźnie znaleźli tutaj bezpieczne schronienie.

W duchu ewangelicznej solidarności i miłosierdzia pragniemy zapewnić im spokojny pobyt. W związku z tym zwracamy się do wiernych naszej Archidiecezji o pomoc w podjętym dziele. Możemy udzielić wsparcia poprzez przekazywanie darów materialnych (żywność, środki chemiczne…) lub pieniężnych.

Listę bieżących potrzeb znajdziemy na stronie internetowej Seminarium Duchownego lub na seminaryjnym Facebooku.

Za wszelką pomoc i otwarte serce serdecznie dziękujemy, pamiętając o naszych dobroczyńcach w codziennych modlitwach.

Przelew można dokonać na numer konta bankowego:

Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum
46 1020 3541 0000 5502 0010 9785
Tytuł: Pomoc materialna uchodźcom.

Z darem modlitwy,
Wspólnota WSD Hosianum

Wigilia seminaryjna

Wigilia seminaryjna

Ważnym wydarzeniem jest wspólne spotkanie opłatkowe, które w seminarium poprzedza wigilię w gronie rodziny. Zanim wszyscy rozjadą się do domu zasiadamy do wspólnego stołu. By uczcić tajemnicę Narodzenia Pańskiego. Przy tej okazji możemy złożyć życzenia i pośpiewać kolędy.