Obłóczyny

paź 1, 2023 | Wydarzenia

Wyższe Seminarium Duchowne „Hosianum” zainaugurowało nowy rok formacji. Podczas Mszy św. wyznanie wiary złożyło pięciu alumnów roku propedeutycznego.

Mszy św. w kościele seminaryjnym przewodniczył abp Józef Górzyński. – Z ufnością w sercach nasza wspólnota seminarium inauguruje dziś 458. rok działalności. Od 25 lat życie naszego seminarium nierozerwalnie związane jest z Wydziałem Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dlatego dziś, wraz z obecną społecznością tego wydziału, pragniemy prosić o Bożą opiekę i światło Ducha Świętego dla wszystkich studentów, kleryków, wykładowców i wychowawców. Kilka dni temu wspólną drogę formacji rozpoczęli wraz z nami alumni zaprzyjaźnionego Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów z Pieniężna. Upatrujemy w tym okazję do wzajemnego ubogacenia i wsparcia na drogach dojrzewania do kapłaństwa. Podczas tej Eucharystii alumni roku propedeutycznego złożą wobec Boga i nas wyznanie wiary, jako świadectwo ich gotowości do kroczenia drogą formacji wskazaną przez Kościół – mówił na wstępie rektor WSD Hosianum ks. Hubert Tryk.

W homilii abp Józef Górzyński podkreślał, że Jezus Chrystus sam wybiera tych, których posyła. – Słyszymy z Ewangelii, że Boże przesłanie wcale nie jest oczekiwane przez świat. Dlatego świat może różnie reagować na Bożych posłańców, zwiastunów Królestwa Bożego. Tak jak wówczas, tak i teraz są ci, którzy przyjmują i ci, którzy odrzucają głoszących Dobrą Nowinę. „Oto Ja was posyłam jak owce między wilki” (Łk 10, 3), mówił Jezus – cytował metropolita warmiński.

Wskazywał na fakt, że taka reakcja wynika z tego, że świat po prostu nie zna objawienia pełni Bożej miłości. – Świat powinien otworzyć się na orędzie Chrystusa, jak chory na lekarstwo. Tymczasem świat nie dostrzega, nie ceni i neguje Chrystusa. Człowiek nawet nie potrafi ocenić swojej potrzeby, chociaż tę ocenę ciągle podejmuje i opisuje; a ona jest ciągle nietrafna. Jedynym trafnym opisem potrzeby świata jest ten, który przynosi Zbawiciel. Jedynym pomysłem na uzdrowienie świata u źródeł, jest Ten, który z nieba zstępuje. Bóg do dzieła głoszenia Królestwa Bożego i przekazywania mocy uzdrowienia włącza człowieka – mówił abp Górzyński.

W zabieganiu o wiedzę z zakresu teologii i podejmowaniu trudu studiów, trzeba mieć świadomość, że studenci teologii i alumni tworzą środowisko, które powinno widzieć potrzebę głoszenia słowa Bożego w świecie. Inaczej podejmowana aktywność naukowa będzie pusta. – Musimy dostrzec to, czego świat nie dostrzega, czyli potrzebę poznawania nauki Boga, który jako jedyny może wskazać człowiekowi, którędy iść. Nasze zadanie, to poznawanie Zbawcy, a nie przyswajanie wiedzy o Nim – mówił metropolita warmiński.

Po homilii pięciu alumnów, którzy podjęli formację na roku propedeutycznym, złożyli wyznanie wiary – trzech pochodzi z archidiecezji warmińskiej, dwóch z diecezji ełckiej.

Tekst: Gość Niedzielny / https://olsztyn.gosc.pl/doc/8519196.WSD-Hosianum-Inauguracja-roku-formacji

seminarium na facebooku


ważne strony

KONTAKT

 
ul. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn


(89) 523 89 84

seminarium@hosianum.pl

PKO BP 46 1020 3541 0000 5502 0010 9785